Kiçik və orta kreditlər

Kiçik və orta kreditlər

     Kreditin təyinatı Dövriyyə vəsaitlərinin artırılması və əsas vəsaitlərin alıması
     Kreditin müddəti 12-36 ay
     Kreditin məbləği 10 000-50 000 AZN/USD
     Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi 19-22%
     Kreditin təminatı Daşınmaz əmlakın girovu
     Ödəniş üsulu Annuitet (sabit) və ya Klassik (azalan məbləğ) qrafik üzrə
     Komissiya 3%
     FİFD- maksimum 25 %